NEÜ yönetimi basınla bir araya geldi

NEÜ yönetimi basınla bir araya geldi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu NEÜ’nün Sosyal Tesislerindeki Lezzan Restoran’da düzenlenen basın toplantısında bir yıl içerisinde hayata geçirilmiş ve gündemdeki projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

NEÜ yönetimi basınla bir araya geldi
2020-01-15 14:14:04
İzlenme : 672

NEÜyü Türkiyede sayılı, dünyada da adından söz edilen üniversitelerden birisi haline getirmek için gayret gösterdiklerini kaydeden Rektör Zorlu, gelecek için büyük hedefleri olan, geçmişi ile gurur duyan, başarıya odaklanmış, sorumluluk sahibi, ahlaki değerleri özümsemiş ve memleketi için dertlenen bir nesil yetiştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Öğrencilerimizi Kendi Evladımız Gibi Görüyoruz
Memleketin dört bir yanından üniversite eğitimi için Konyaya gelen öğrencileri kendi evlatları gibi gördüklerini söyleyen Rektör Zorlu, göreve geldikten sonra fakültelerde öğrencileri ziyaret ettiklerini söyledi ve tek tek her bir öğrenci ile ilgilenmeye çalıştıklarını, imkânlar el verdiğince talepleri yerine getirmeye uğraştıklarının altını çizdi.

Çalmayacağımız kapı, dokunmayacağımız kimse kalmayacak diyerek hem üst yönetim olarak kendilerinin hem de fakülte dekanlarının öğrencileri evlerinde ziyaret ettiğini ifade eden Zorlu, bunu bir gelenek haline getirerek sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

Yeni Bir Kurum Kültürü İnşa Ediyoruz
Kurumların da kişiler gibi kimlikleri, kişilikleri olduğunu bu bağlamda yeni bir kurum kültürü inşa ettiklerini belirten Rektör Zorlu; En üstten en alt kademeye kadar her bir üyemiz Necmettin Erbakan Üniversitesini temsil ettiğini bilmeli ve kurumumuzu en az asgari düzeyde temsil edebilmeli diye düşünüyoruz. Bu doğrultuda özellikle idari kadrolarımızda ve halkımıza hizmet ulaştıran birimlerimizde İdari Akademi adında bir program başlattık. Personellerimizin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan, kişisel gelişimlerine katkı sunan eğitimler düzenliyoruz. Amacımız dinamik, yenilikçi, sürekli gelişimci, sürdürülebilir bir kurum kültürü oluşturmak. dedi.
Kurum içi diyaloğun son derece önemli olduğunun altını çizen Zorlu, Her konuyu, o konuda bilgi, tecrübe ve ihtisas sahibi olan insanlarla istişare etmek gerek. İşlerimizin muvaffak olması için, ferdî, ilmî, siyasî, ticarî tüm alanlarda istişare mekanizmasını canlandırmak zorundayız. Biz de üniversitemizde tüm kadroları ile iletişim ve istişare içerisinde olan, herkese dokunan bir anlayışla hareket ediyoruz dedi.Dikey Büyümeye Odaklandık
NEÜyü yatay olarak değil dikey olarak büyütmeye odaklandıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, durağan olmanın, prosedürlere hapsolmanın kimseyi ileriye götürmeyeceğini kaydetti. Dikey büyümeden kasıtlarının niteliğin arttırılması olduğuna vurgu yapan Zorlu, fakülte sayıları, öğrenci sayıları, araştırma merkezlerinin sayıları gibi başlıca verileri paylaştı. Rakamların azalıp, yükselebileceğini kaydeden Zorlu, önemli olanın başarılı öğrenci ve akademisyenlerin tercihi olabilecek nitelikli bir eğitim kurumu haline gelebilmek olduğunu söyledi.
Rakamlarla övünmenin ötesinde,Necmettin Erbakan Üniversitesidiplomasının cari hayattaki karşılığı ile ilgilendiklerini belirten Zorlu, nitelikli bir üniversite olmak konusunda yapacakları niteliğin artırılmasına dönük çalışmalardan da örnekler verdi.

Büyük üniversite demenin öğrenci sayısı ya da fakülte sayısı çok olan demek olmadığının altını çizen Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Necmettin Erbakan Üniversitesini yatay genişlemeyeceğiz. İhtiyaç duyduğumuz bir iki takviyenin dışında daha fazla fakülte açma niyetimiz yok. Öğrenci sayısı olarak da 40 binler ideal bir seviye. Kütüphane sayısı, öğrenci başına düşen kitap ortalaması, laboratuvarların kapasitesi ve işlevi, öğretim üyesi sayısı, kültür spor tesislerindeki imkânlar, optimum barınma imkanı sunan, ülke ekonomisine ve sosyal hayatına katkı sunacak nitelikli projeler geliştiren bir üniversite olmak bizim için daha elzem.
Bu bakış açısıyla üniversite çalışanlarının da üstüne görevler düştüğünü, hedeflerine ulaşabilmek için ekip olarak tüm çalışanlarla birlikte aynı ufka bakmaları gerektiğini söyleyen Zorlu, personelin kendi işiymiş gibi görev üstlenmesinin gerekli olduğunu, özel sektör refleksi ile hareket ederek daha dinamik bir kurum olmak gerektiğinin altını çizdi. Rektör Zorlu, öğrencisiyle, velisiyle, akademisyeniyle, çalışanıyla, mezunuyla herkesin üyesi olmaktan onur duyduğu bir yapı meydana getirmeyi amaçladıkları belirtti.
Necmettin Erbakan Üniversite Vakfını Kuruyoruz
Necmettin Erbakan Üniversite Vakfı ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Cem Zorlu, Vakfın burs kaynağını kullanarak hem nitelikli uluslararası öğrencileri hem de ülkemizdeki başarılı öğrencileri bünyelerine kazandırmak istediklerini belirtti. Konyayı dünya ile daha entegre hale getirecek yabancı öğrencilerin gönüllü elçiler olduğunu kaydeden Zorlu şunları söyledi: 2019 yılında akademisyenlerimizin de destekleriyle ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilerimize burs vermeye başladık. Eğitime yaptığımız yatırımın, şehrimize geri dönmesini arzu ediyoruz. Başarılı öğrencilerimizin Konyamızda kalması, şehrimize değer katması için çalışmalar yürütüyoruz.
Üniversitenin Uluslararasılaşma çalışmalarına da değinen Zorlu, yabancı öğrencilerden aldıkları öğrenim ücretlerinde 2019 yılında yüzde 50 indirim yapıldığını, bir önceki yıla göre yabancı öğrenci sayısının yüzde 33 oranında arttığını sözlerine ekledi. Farklı ülkelerle imzalanan işbirliği protokollerine de değinen Rektör Zorlu, bu çalışmaların uzun vadede önemli katkılarının olacağını belirtti.

Türkiye Ekonomisine 23 Milyon Lira Katkı Sağlıyoruz
Necmettin Erbakan Üniversitesiolarak, içerisinde yer aldıkları araştırma geliştirme projeleri ileKonyaekonomisine doğrudan ve dolaylı olarak toplam 23 Milyon TL katkı sağladıklarını ifade eden Zorlu, Konyaya biyomedikal alanında Ar-Ge ve üretim yapacak bir merkez kazandırmak için Avrupa Birliğinin finansmanı ile Sanayi Bakanlığına proje başvurusu yaptıklarını söyledi. Rektör Zorlu, tıp alanında ortopedik travmalarda kullanılan dolgu malzemelerinin Ar-Gesini yapıp üreteceklerini kaydetti. Zorlu şunları söyledi: Elimizdeki verilere göre ülke olarak bu alandaki ürünleri 2 milyar 270 milyon dolara ithal ediyoruz. BİOMAT araştırma merkezimizle bu alanda %85 oranındaki dışa bağımlılığımızı azaltarak ülke ekonomimize katkı sunacağız. BİTAMda yine bu merkezlerimizden biri. Toprak ve kuyu suyu analizinde Türkiyedeki 3 merkezden biri olacak, yine mikron hassasiyetinde 3 boyutlu yazıcı ile materyal geliştirme Konyada sadece bu merkezimizde mümkün hale gelecek. Her iki projemizle bilgiyi ürüne dönüştürmeyi, ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz.

Akademik Performansa Göre Üniversite Sıralaması (URAP)daki konumlarından da bahseden Zorlu, 2000 yılından sonra kurulmuş 95 üniversite içerisinde ise 13. sırada yer aldıklarını belirtti. Adaletli ve doğru bir mukayese için kendilerinin, 100 yıllık üniversitelerle kıyaslanmasının doğru olmayacağını kaydeden Zorlu, 2000den sonra kurulan yeni nesil üniversite olarak da adlandırılan üniversiteler içerisinde ilk sıralara yükselmenin öncelikli hedefleri olduğunu ifade etti.

Güçlü Üniversite, Güçlü İşbirlikleri
Gelişen teknolojiyle paralel olarak sanayi sektörüyle yürüttükleri iş birliği çalışmalarından da bahseden Rektör Zorlu, öğrencilerin iş yaşamına atıldıklarında güncel uygulamalara hâkim ve uzman birer mezun profili çizmeleri için gayret ettiklerini söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana il ve ilçe belediye başkanları ile çok uyumlu çalıştıklarını belirten Zorlu, Hem yerel yönetimlerle, odalarla, hem iş dünyası ile hem STKlar ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz. İhtiyaç dâhilinde herkesin kapısını çalıyoruz.SelçukluBelediyesi ile SOBE Vakfının yürüttüğü çalışmalarda birlikteyiz, Karatay Belediyesi ile Alzheimer Yaşam Merkezinin faaliyetlerinde bir aradayız. Bunlar gibi yardım eli bekleyen insanlara dokunan işlerin içinde olmaktan memnunuz. Daha sayamadığımız pek çok kurumumuzla son derece uyumlu çalışıyoruz. İnşallah yerel yönetimlerimizle kurduğumuz bu güçlü iş birliği, üniversitemizin gücüne güç katacak gelişmelere vesile olacaktır diye düşünüyorum. Yine göreve geldikten sonra Konyamızdaki üniversite rektörlerimizle aylık mutat toplantılar düzenlemeye başladık. Ortaya koyduğumuz bu sinerji ile inşallah yüksek öğrenim alanında şehrimizin belli başlı sorunlarına çözümler geliştireceğiz, buna inanıyoruz. dedi.

Dumansız Üniversite
Emniyet, sağlık müdürlüğü gibi kamu kurumlarının eşliğinde bağımlılık konusunda farkındalık eğitimleri düzenlediklerini belirten Zorlu, sigaraya savaş açmış birisi olarak, kampüs sınırları içerisinde açık alanlar dahil her yerde sigarayı yasaklamayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

2 Milyon 265 Bin Lira Tasarruf Elde Ettik
Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, yeni bir üniversite olmaları hasebiyle dağınık halde bulunan rektörlük, fizik tedavi ve simülasyon merkezi birimlerini 2019 yılı içinde yeni binalarına taşıyarak toplamda 2 Milyon 265 Bin lira olan kira ödemesinden tasarruf elde ettiklerinin altını çizdi.
Diş Hekimliği Fakültesinin de yeni binasına taşınacağını söyleyen Zorlu, 2020 yılı içinde bu fakülteyi de Sağlık Yerleşkesi olarak adlandırdıkları yerleşkeye taşıyacaklarını ifade etti. 2019 yılı içerisinde İlahiyat Fakültesinin yeni binasının inşaatını tamamladıklarını hatırlatan Zorlu, bu fakültelerinin de derslikler ve kongre merkezi ile birlikte toplam 50 bin 500 metrekare alanda eğitim-öğretim hizmetini sürdürdüklerini söyledi.

Köyceğiz yerleşkesine merkezi bir kütüphane açacaklarının müjdesini veren Rektör Zorlu, yakın tarihte Ahmet Keleşoğlu Vakfı ile imzaları atarak projeyi başlatacaklarını kaydetti.

Öğrencilerimizle Gurur Duyuyoruz
Necmettin Erbakan Üniversitesinde farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin Konyayı ve NEÜyü katıldıkları yarışmalarda gurur duyulacak biçimde temsil ettiklerini belirten Zorlu; Mimarlıktan, Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına, Havacılık ve Uzay Bilimlerinden Mühendisliğe pek çok alanda öğrencilerimizin ödül haberlerini alıyoruz. Genç proje sahiplerinin bizleri dışarıda temsil edişi ve bu yarışmalardan ödülle dönmelerinden gurur duyuyor, memnun oluyoruz. dedi.
Üniversite bünyesindeki 121 öğrenci topluluğunun faaliyetleri ile de yakından ilgilendiklerini söyleyen Zorlu, gençlerin özgeçmişlerine katacakları her türlü pozitif özelliğin gelişebilmesi için her zaman yanlarında yer alacaklarını kaydetti.

Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Prof. Dr. Cem Zorlu, yerel basınla bir araya gelmiş olmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyerek katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Bu Haber Hakkında Ne Söylemek İstersiniz?

UYARI: T.C. kanunlarına uymayan, konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren, inançlara saldıran, şiddete teşvik eden ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.

Güvenlik Kodunuz 22255

Kullanıcı Adı

 
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRx
ENERYA’nın Reklamları Hakkındaki Haberlerinin Düzeltilmesi
ENERYA’nın Reklamları Hakkındaki Haberlerinin Düzeltilmesi
Son 24 saatte Covid’e 210 kurban verdik
Son 24 saatte Covid’e 210 kurban verdik