KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ, BİLİM İNSANLARINI SEKTÖR TEMSİLCİLER

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ, BİLİM İNSANLARINI SEKTÖR TEMSİLCİLER

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE’NİN GELİŞİMİNE KATKI SUNACAK BİR ORGANİZASYONA DAHA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ, BİLİM İNSANLARINI SEKTÖR TEMSİLCİLER
2019-11-11 16:06:16
İzlenme : 714

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİNİN DÜZENLEDİĞİ AR-GE ZİRVESİNDE MİLLİLİĞE VURGU YAPILDI

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİNDE ÜNİVERSİTE, SANAYİ VE KAMU TEMSİLCİLERİ 4.0 İÇİN AR-GE ZİRVESİNDE BULUŞTU

Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen hayata geçirdiği projelerle adından söz ettirmeyi başaran ve Bilgiyi Ürüne Dönüştüren Üniversite vizyonuyla kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Üniversite, özel sektör ve kamu temsilcilerini bir araya getiren 4.0 için Ar-Ge Zirvesinde; Türkiyedeki Ar-Ge Merkezlerinde üretilen bilgi ve ürün, yürütülen proses, yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Yerli ve Milli teknoloji geliştirmenin önemine vurgu yapılan organizasyonda birlikte hareket edilerek atılacak adımlarla dışa bağımlılığın en aza indirilebileceğine dikkat çekildi. Geniş bir katılımcı profiliyle Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen 4.0 için Ar-Ge Zirvesi Programı dâhilinde 7 oturum gerçekleştirildi. 2 gün süren zirvede, Ar-Ge Merkezlerinin Getirdiği Yenilikler ve Fırsatlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılıkta Finansal Destek Sistemleri, Gıda Teknolojileri ve İnovasyon, Sürdürülebilir Tarım, Güvenli İlaç Uygulamaları, Tarım ve Hayvancılıkta Dijitalleşme, Organik Ürünler başlıklarında sektör temsilcileri, akademisyen ve kamudan katılan uzmanlar sunum yaptı.

Kamu, sanayi ve üniversitelerin birlikte hareket etmesi için ciddi bir ortam hazırlayan zirvenin ikincisinin Nisan 2021de yapılması ve gelenekselleştirilmesi hedefleniyor.

TEKNOLOJİ, TEK BİR SEKTÖRÜ DEĞİL, BÜTÜN SEKTÖRLERİ İLGİLENDİRİYOR

Bilgiyi Ürüne Dönüştüren Üniversite vizyonu ile üç yıl önce eğitim-öğretim hayatına başlayan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından 6-7 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 4.0 için Ar-Ge Zirvesi üniversite, sanayi ve kamu temsilcilerini bir araya getirdi. Türkiyenin gıda ve tarım alanındaki ilk ihtisas üniversitesi olan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin ilkini gerçekleştirdiği Ar-Ge Zirvesinde, Türkiyede Ar-Ge Merkezlerinde üretilen bilgi ve ürün, yürütülen proses, yaşanılan sorunlar, önerilen çözümler sektör temsilcileri, araştırmacılar, akademisyenler ve paydaşlar tarafından masaya yatırıldı.

Konya ve Gıda Üniversitesinin birincisini gerçekleştirdiği Ar-Ge Zirvesinde; Ar-Ge Merkezlerinin getirdiği yenilikler ve fırsatların anlatılması için bakanlık temsilcileri, ilgili devlet kurum ve kuruluşları, gıda, tarım ve hayvancılık alanında finansal destek sistemlerinin konuşulması için kredilendirme kuruluşları, gıda teknolojileri ve inovatif faaliyetlerin değerlendirilmesi için gıda ve gıda makineleri firmaları, sürdürülebilir tarım faaliyetlerinin tartışılması için tarım ve tarım makineleri firmaları, güvenli tarımsal ve hayvansal ilaç uygulamalarının incelenmesi için kimya ve ilaç firmaları, tarım ve hayvancılıkta dijitalleşmenin istişare edilmesi için elektrik elektronik ve makine firmaları ve sağlıklı yaşam için organik ürünlerin irdelenmesi için fonksiyonel gıda firmaları bir araya geldi. Zirvede konuşan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, teknolojinin veya bilişim teknolojilerinin yaşamımızda kullanımını artık bilmemek mümkün değil. Yaşamımızın her anına geçti ama bu sırada sanayi devriminin de bir o kadar hayatımıza geçirilmesi gerekiyor. Teknoloji, tek bir sektörü değil, bütün sektörleri ilgilendiriyor. İnsan sosyolojisini, psikolojisini, davranışlarını ve ilişkilerini etkiliyor. Ülkemizin bu teknolojiyi en iyi şekilde adapte etmesi gerekiyor. Geçmişte bazı basamakları atladık. Ama bu 4.0ı atlamamamız gerekiyor. Gıda, tarım, endüstri veya diğer alanlarda da atlamamalıyız. Geçtiğimiz günlerde YÖKde yapılan toplantıda yeni mesleklerin türemesi konusunu da konuştuk. Şu anda yürütülen işlerin yüzde 90ı bilişim teknolojileri üzerinden yürütülüyor ve birçok meslek ortaya çıkartılıyor. Bundan önce olmayan, daha önce olup tekrar gelişen, şekil değiştirip yeniden oluşan meslekler var. Son 10 yılda 2 milyon yeni iş alanı ortaya çıkartıldı şeklinde konuştu.

TARIM VE GIDADA SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜVENLİĞİN TEMELİ KOOPERATİFÇİLİKTİR

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır da yaptığı açılış konuşmasında; sürdürülebilir tarımsal üretim ve gıda sanayiinin gelişme ve kalkınmadaki rolünü anlattı ve kooperatiflerin stratejik önemine değindi. Bu konuda Türkiyede Anadolu Birlik Holding üst çatısı altında oluşturulan Konya Şeker şirketler yapılanmasının ve Torku markasının kooperatifçiliğin dünyadaki nadide bir örneği ve zirvesi olduğunu söyledi ve şöyle konuştu; Klasik ekonomide rekabetçi üstünlüğün sağlanması için temel üretim faktörleri olan; toprak, emek, sermaye ve girişimciliktir. Ancak eşiğinde bulunduğumuz ve Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü sanayi devriminde bu üretim faktörlerinde dijital teknolojilerin kullanılarak bilgi temelli ekonomiye geçiş yapılması gerekiyor. Bu alanda Anadolu Birlik Holding, Yerli ve Milli teknolojinin geliştirilmesi amacı ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini kurdu. Anadolu Birlik Holding bünyesinde oluşturulan, sıfır atık prensibine dayalı biyoekonomik sistemin bir sonucu olarak geliştirilen Torku markası çiftçilerinin ürettiği ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülerek, daha fazla kazanç elde etmelerini sağlamıştır. Bundan sonraki süreç orta ve dar gelirli kesimin ulaşabileceği fiyat aralığını yakalamaktır. Kısıtlı gelir sahiplerinin ulaşamadığı gıda ortamı adaletsiz ve vahşi bir ortamdır.

4.0 İÇİN AR-GE ZİRVESİ İLE 2023 HEDEFLERİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞILDI

Türkiye'nin, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi ve belirlenen ulusal hedeflere ulaşılabilmesi için Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini daha yoğun bir şekilde yürütmesi gerekiyor. Ülkemizde Ar-Ge ve yeniliğe ayrılan kaynaklarda kayda değer artış sağlanmasına rağmen Ar-Ge harcamalarının GSYİH içerisindeki payı henüz arzu edilen seviyelere ulaşamadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre ülkemizde Eylül 2019 itibariyle 1.188 adet aktif Ar-Ge Merkezi bulunuyor. Ülkemizin 2023 vizyonu ihracat hedefleri ile özel sektör Ar-Ge harcamalarının GSYİH içerisindeki oran hedefi %2. Bu hedeflere ulaşmak için Ar-Ge Merkezi sayılarının, mevcut Ar-Ge merkezlerinin ise niteliğinin arttırılması hedefleniyor. Ülkemizin 2023 hedefleri çerçevesinde, 4.0 için Ar-Ge Zirvesi aracılığı ile Ar-Ge faaliyetlerinin tabana yayılmasına katkı sağlanmış oldu. Sektör temsilcileri, araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler, Bakanlıklar, Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknokentler, Ar-Ge Merkezleri ve yerel paydaşlardan oluşan, geniş bir katılımcı profiliyle Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen 4.0 için Ar-Ge Zirvesi Programı dahilinde 7 oturum gerçekleştirildi. 2 gün süren zirvede, Ar-Ge Merkezlerinin Getirdiği Yenilikler ve Fırsatlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılıkta Finansal Destek Sistemleri, Gıda Teknolojileri ve İnovasyon, Sürdürülebilir Tarım, Güvenli İlaç Uygulamaları, Tarım ve Hayvancılıkta Dijitalleşme, Organik Ürünler başlıklarında sektör temsilcileri, akademisyen ve kamudan katılan uzmanlar sunum yaptı.

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ, TARIMA IŞIK TUTAN ÇALIŞMALARA İMZA ATIYOR

Teknolojik ilerlemeler ve beraberinde gelen dijital dönüşüm, tüm dünya için yeni bir çağın, bilgi çağının kapılarını aralıyor. Dördüncü Sanayi Devrimi olarak da adlandırılan bu gelişim süreci ile dijitalleşme ile gelen yenilikler ve çalışmalar; sadece kendi sektörünü etkilememekte, her sektörde çalışma hayatımızın bütün süreçlerini yeniden şekillendirmekte ve hem günlük hayatımızın her safhasını etkilemektedir. Bu bağlamda Türkiyenin gıda ve tarım alanındaki ilk ihtisas ve araştırma üniversitesi olan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde, sanayi ile birlikte geliştirilen çalışmalar ve İleri Tarım Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akıllı Sera, Yeni Nesil Gıda Kit ve Referans Madde Araştırma Geliştirme Merkezi ve benzeri altyapılar ile ülkemizin gıda, tarım ve biyoteknoloji alanlarındaki gelişmelerine ışık tutan çalışmalara imza atıldı. Düzenlenen Ar-Ge Zirvesinde sektörün sorunlarına yönelik çözüm önerileri anlatıldı, kurumların birbirleri ile paylaşımlarda bulunabilmelerine olanak sağlandı.

ZİRVENİN İKİNCİSİNİN NİSAN 2021DE YAPILMASI VE GELENEKSELLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Zirvenin ilk gününde gerçekleştirilen oturumlara yaklaşık 300 kişi katıldı. En yoğun katılım ise sanayi sektöründendi. Zirveye, Konyanın yanı sıra Karaman, Niğde, Aksaray, İzmir ve İstanbuldan da firma temsilcileri katıldı. Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinden akademisyenler de katılımcılar arasındaydı. Üniversitedeki akademisyenlerin yanı sıra firmalara danışmanlık hizmeti veren akademisyenler de zirveden faydalanmak için Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine geldi. Zirveye katılan öğrencilerin büyük bir bölümü yüksek lisans öğrencisiydi. Kamu temsilcileri ile bir araya gelme imkânı bulan Ar-Ge merkezlerinin temsilcileri, karşılaştıkları sorunlarının çözümüne yönelik fikir alışverişinde bulundu. Öğrenciler de Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi sahibi oldu. Kamu, sanayi ve üniversitelerin birlikte hareket etmesi için ciddi bir ortam hazırlayan zirvenin ikincisinin Nisan 2021de yapılması ve gelenekselleştirilmesi hedefleniyor. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bu organizasyonla Konyanın tanıtımına da ciddi bir katkı sağlamış oldu. Zirvede, yerli ve milli ürünlerin ortaya konularak dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğine de dikkat çekildi.

Programa; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör Yardımcıları, Dekanları, Anadolu Birlik Holding Yetkilileri, Kamu ve Özel Sektör Temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Zirvenin, oturum başkanlıklarını Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Münevver Sökmen ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi İhsan Erdem Kayralın yaptığı, açılış oturumlarına konuşmacı olarak katılan; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Uzmanı Mustafa Keçeli, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Konya İl Müdürlüğü Meram Merkez Müdür Yardımcısı Fatih Morbel, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüsamettin Sönmez, Konya Şeker Atıştırmalık İş Birimleri Koordinatörü Rafet Karataş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Konya İl Koordinatörü Hakan Doğan, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Ümit Yorgancılar, Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği 2607 Sayılı Konya Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ramazan Yiğit, Türkiye İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü Özgen Şenel tarafından, Türkiyede Ar-Ge Merkezlerinin Getirdiği Yenilikler ve Fırsatlar ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık alanlarında finansal destek sistemleri hakkında öneriler ve bilgiler paylaşıldı.

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ, BİLİM İNSANLARINI SEKTÖR TEMSİLCİLER

Bu Haber Hakkında Ne Söylemek İstersiniz?

UYARI: T.C. kanunlarına uymayan, konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren, inançlara saldıran, şiddete teşvik eden ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.

Güvenlik Kodunuz 40207

Kullanıcı Adı

 
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRx
İçişleri Bakanlığı’ndan 23 Nisan’da sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi
İçişleri Bakanlığı’ndan 23 Nisan’da sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi
Avrupa’nın atıkları en çok Türkiye’ye gidiyor
Avrupa’nın atıkları en çok Türkiye’ye gidiyor